มายากลแนวElectronic

มายากลผสมผสานเทคโนโลยีElectronicต่างๆ หนึ่งเดียวในไทย

โชว์แปลกใหม่ที่คิดค้นและพัฒนาโดยBattMagic

เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีรวมเข้ากับมายากลอย่างลงตัว

ระยะเวลาการแสดง12นาที