โบโซ่บิดลูกโป่ง ตัวตลกบิดลูกโป่ง

โบโซ่บิดลูกโป่ง ตัวตลกแจกลูกโป่งแฟนซี

สำหรับงานที่ต้องการสีสันของโบโซ่ตัวตลก
ที่มีการบิดลูกโป่งประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆ เพื่อแจกให้กับแขกที่มาร่วมงาน
ถือว่าเป็นสีสันและความประทับใจในงานได้เป็นอย่างดี