BattMagic ผู้ผลิตและสร้างสรรค์การแสดง ซึ่งมีทั้งการแสดงสำเร็จรูป และการออกแบบการแสดง

รับผลิตสร้างสรรค์การแสดงในงานของท่าน ตาม Concept ที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเปิดตัวสินค้า โชว์เปิดงาน การแสดง Hilight ของงาน การแสดงเปิดตัวผู้บริหาร ศิลปินดารา เป็นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี สามารถการันตีผลงานได้อย่างแน่นอน

การแสดงบนเวที (Stage Performance)

การแสดงในรูปแบบนี้จะเป็นการ Performance บนเวที มีหลากหลายการแสดงและหลากประเภทหลายรูปแบบ
ที่สามารถเลือกให้เข้ากับงานของท่านได้ แต่ละการแสดงมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ต่างกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การมอบความประทับใจให้กับผู้ชม
จะมีทั้งการแสดงในรูปแบบแสดงเดี่ยว และการแสดงแบบเป็นคู่ และการแสดงแบบเป็นทีม

การแสดงแนว Street Performance

การแสดงในรูปแบบนี้จะเป็นแนวการ Performance
สำหรับสร้างสีสันบรรยากาศบริเวณรอบๆ ภายในงาน
เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ทำให้งานมีสีสัน และเข้ากับงานในthemeนั้นๆ
และยังสามารถสร้างจุดเด่นเป็นที่น่าสนใจให้กับงานได้อีกด้วย

การแสดงแนว Innovation ล้ำสมัย

การแสดงต่างๆที่เป็นการนำเสนอการแสดงแนวผสมผสาน
ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ดูล้ำสมัย
ให้ความรู้สึกถึงโลกอนาคต / การเติบโต / การพัฒนา
ผนวกกับทางเราได้เพิ่มความมหัศจรรย์ของเวทมนตร์เข้าไปในโชว์ด้วย
โชว์จึงมีความสดและแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ทำให้สร้างความประทับใจได้ในทุกๆ งาน

การแสดงเปิดงาน / เปิดตัว / เปิดพิธี

การแสดงในรูปแบบนี้จะมีให้เลือกใน 2 รูปแบบด้วยกัน
คือ ในรูปแบบของการแสดงสำเร็จรูป
และในรูปแบบของการสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาใหม่สำหรับงานนั้นๆ
ซึ่งทางเราสามารถทำได้ทุกรูปแบบ
ทั้งการแสดงเปิดตัวงานต่างๆ การแสดงเปิดพิธี การแสดงเปิดตัวผู้บริหาร
การแสดงเปิดตัวศิลปินดารานักแสดง งานแสดงเปิดตัวสถานที่สำคัญๆ เป็นต้น

การออกแบบการแสดง / สอนการแสดง / เช่าอุปกรณ์การแสดง

ทางเรายังมีบริการ การออกแบบการแสดงให้กับผู้อื่นได้ร่วมโชว์
เช่น การแสดงของฝ่ายบริหาร การแสดงของศิลปินดารานักแสดง
การแสดงของพนักงานในบริษัท เป็นต้น
ทางเราสามารถออกแบบโชว์ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบ
และมีอุปกรณ์การแสดงสำหรับให้เช่า
หรือสามารถสร้างสรรค์อุปกรณ์การแสดงและเสื้อผ้าขึ้นมาให้ใหม่ได้ตามที่ท่านต้องการ
รวมถึงการกำกับการแสดงและสอนการแสดง
เพื่อให้การแสดงเหล่านั้นประสบความสำเร็จให้ถึงที่สุด