Duo Entertainer

การแสดง Duo Entertainer

การแสดงที่ผสมผสานศาสตร์หลายแขนงของการแสดงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ทำให้เกิดความสนุกสนานในรูปแบบเฉพาะตัวโดยBattMagic

ในโชว์จะประกอบไปด้วย มายากล/Juggling/Magic Comedy/ละครใบ้
ผสมผสานกันอยู่ในโชว์เดียว

จะเป็นการแสดงที่นำเสนอแบบEntertainเพื่อความสนุกสนานเป็นหลัก
บางช่วงของการแสดงจะมีการเชิญผู้ชมขึ้นไปร่วมสนุกด้วยกัน
รับรองว่าผู้ชมจะได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความอิ่มเอมใจอย่างแน่นนอน

ระยะเวลาการแสดง 25นาที