การแสดงJuggling

การแสดง Juggling on Stage

Juggling คือ การแสดงกายกรรมชนิดหนึ่งที่ใช้ทักษะของร่างกาย
ในการควบคุมอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ให้เกิดความพริ้วไหว สวยงาม หรือผาดโผน

แสดงโดยนักแสดงJugglingมืออาชีพ
ที่ฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ11ปี ประสบการณ์ในการแสดงมากกว่า20ปี

มีทั้งการโยนสิ่งของในอากาศสลับกัน เช่น โยนบอล3-5ลูก โยนคลับ(ลักษณะคล้ายพินโบลิ่ง) การเลี้ยงลูกแก้วให้ดูเสมือนว่าลอยได้ การตีเลี้ยงไม้ปีศาจให้เกิดท่าทางลีลาต่างๆ
การแสดงลูกข่างจีนที่มีการโยนขึ้นไปสูงได้เกินตึก4ชั้น การควงกระบองลีลา เป็นต้น

รับแสดงกายกรรม รับแสดงJuggling

อุปกรณ์การแสดง7-8ชนิด

ระยะเวลาการแสดง 20นาที