มายากล แนวElectronic

การแสดงมายากลแนวElectronic หนึ่งเดียวในประเทศไทย

กับการแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆให้สอดคล้องไปกับการแสดงศิลปะมายากล

และส่วนหนึ่งของการแสดง ได้รับคัดเลือกจากเวทีAsia’s Got Talent
ให้เข้าร่วมการแข่งขันในปี2019อีกด้วย