Tron Dance การแสดงเต้นชุดไฟ

การแสดงเต้นชุดไฟLED
อีกหนึ่งการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของBattMagic
กับการแสดงเต้นชุดไฟที่ควบคุมด้วยระบบWifi Contronller
สามารถเปลี่ยนสีไฟแต่ละจุดที่เสื้อผ้าขณะแสดง
และสามารถเปิดปิดไฟตามจังหวะเพลงและจังหวะการแสดงได้อีกด้วย

และพิเศษคือไฟของทางเราเป็นไฟแบบนำเข้า ไม่ใช่ไฟLEDแบบปกติ
แสงจะปรากฏในอีกรูปแบบ ที่จะไม่จ้าจนกระทบกับสายตาผู้ชมให้เกิดอันตราย

ระยะเวลาการแสดง5นาที