Category Archives: Stage Show

การแสดงในรูปแบบนี้จะเป็นการ Performance บนเวที มีหลากหลายการแสดงและหลากประเภทหลายรูปแบบ ที่สามารถเลือกให้เข้ากับงานของท่านได้ แต่ละการแสดงมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การมอบความประทับใจให้กับผู้ชม จะมีทั้งการแสดงในรูปแบบแสดงเดี่ยว และการแสดงแบบเป็นคู่ และการแสดงแบบเป็นทีม