Levitation Show

การแสดงเอนลอยตัวกลางอากาศ

เป็นการแสดงบนเวทีอีกชนิดหนึ่ง
ที่สามารถสร้างความตื่นตาและความฉงนให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี

ด้วยความแปลกใหม่ แปลกตากับสิ่งที่ไม่เคยเห็น
ที่จะปรากฏขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาแบบสดๆบนเวที
ด้วยการนั่งลอยตัว และเอนลอยตัวแบบระนาบกับพื้น
โดยที่ตัวของนักแสดงไม่ได้ยึดเกาะกับสิ่งใด

ระยะเวลาการแสดง 3-5นาที